რეკრუტირება

1HB5Y-l8S_GxbEPuybjKog

კარგი პროფესიული ქცევა არის ჩვენი ყველაზე ძირითადი მოთხოვნა პროფესიონალისთვის.პროფესიული ეთიკის ძირი მდგომარეობს იმაში, რომ არ დააზიანოთ კომპანიის ინტერესები პირადი სარგებლობისთვის.

პასუხისმგებლობა სიტყვასავით მძიმეა, თანამდებობის მიუხედავად.საკმარისად პატარა, რომ იყოს პასუხისმგებელი საკუთარ თავზე, იყოს პასუხისმგებელი საზოგადოების წინაშე, პასუხისმგებელი ადამიანები ყურადღებას აქცევენ თავიანთი სიტყვისა და საქმის შედეგებს, რომელთაც სურთ და შეუძლიათ აიტანონ.სამუშაოში ყველა თავის პასუხისმგებლობას იკისრებს და კომპანიის შენობა მყარი იქნება.